Ji Do Kwan, the way of Wisdom

Regels

 • Zorg dat je ongeveer 15 minuten voor de training aanwezig bent. Zodat je al vast jezelf los kan maken.
 • Voor elke les wees op tijd, draag de juiste oefenkleding met band ( Tot geel mag je sportkleding dragen)
 • Bij binnenkomst van de Dojang/Oefenruimte maak je een buiging naar de vlaggen en
 • Dojang/Oefenruimte dit als teken van respect voor de Dojang/Oefenruimte.
 • Je groet voor de les de instructeur op commando met zijn titel, Kyosah Nim(1e t/m 3e dan),
 • Sahbum Nim(4e t/m 6e dan) of Kwan Jang Nim.(7e t/m 10e dan)
 • Als je te laat bent wacht je bij de ingang tot je opgemerkt wordt en maakt een buiging bij de ingang en loopt naar de instucteur toe en groet zoals bij aanvang van de les.
 • Wanneer dit te laat komen frequent voorkomt zullen er passende disciplinaire maatregelen genomen worden. Het is storend wanneer leerlingen te laat komen bij de training.
 • Men moet je emoties ten alle tijden onder controle houden, schreeuwen, boosheid en verbazingskreten o.i.d. is ongepast!
 • Zorg dat je nagels kort en schoon zijn zodat je niemand hiermee kan verwonden,
 • draag géén sieraden tijdens de les, sieraden die niet verwijderd kunnen worden dienen te worden afgeplakt.
 • Tijdens de les: respect naar de medeleerling en instructeur het praten tot een minimum beperken.
 • Spreek een instructeur met zijn desbetreffende titel aan.
 • Wanneer je aan de kant staat wees niet luidruchtig. Tijdens de les dient het spreken met elkaar,
 • tot een minimum beperkt worden, daar dit storend is en men zich niet goed kan concentreren.
 • Doe alles wat je doe met 100% overgave en je zult zien dat dit zijn vruchten zal afwerpen.
 • Als je de dojang wil verlaten vraagt je eerst toestemming aan de desbetreffende instructeur, geen eten en drinken in de dojang.
 • Hou je aan de opdracht zoals opgegeven door de instructeur en blijf continu oefenen, vraag toestemming om het wapen van ander te mogen gebruiken of aan te raken.
 • Einde van de les: Na afloop maakt je op commando een groet naar de instructeur, zorg dat je kleding recht en band goed zit.
 • De spullen die zijn gebruikt dienen te worden opgeruimd door de beginners. Bij het verlaten van de Dojang/Oefenruimte maakt je een zelfde buiging als bij binnenkomst.
 • De Dojang/Oefenruimte wordt na de training geveegd door de Instructeur aangewezen persoon.
 • Bij Misbruik van gevechtstechnieken buiten de Dojang kan de toegang tot de Dojang ontzegd worden.
 • Wanneer je een gevaarlijke situatie ziet meldt dit bij de Instructeur.
 • Het vervoeren van wapens moet altijd in een afgesloten foudraal of tas.(tenminste drie handelingen verrichten voordat je bij het wapen kunt komen)

ANDERE HUISHOUDELIJKE REGELS:

 • Het maken van foto's en het maken van filmmateriaal tijdens trainingen en andere Ji Do Kwan gerelateerde activiteiten altijd i.o.m. Kyosah Nim. 
 • De oefeningen worden altijd uitgevoerd op een verantwoorde wijze, maar is altijd op eigen risico. 
 • De contributie voor de eerste van de nieuwe maand voldaan te zijn. 
 • Opzeggingen moeten schriftelijk geschieden met de bij de leraar verkrijgbare opzegformulieren, het opzegtermijn is één maand. 
 • Wanneer er vragen zijn over betalingen of over Ji Do Kwan kan men altijd bij de Kyosah Nim terecht.

©2017 - 2018 Ji Do Kwan Dojang Saja ' Alle rechten voorbehouden.